خانه / مديريت علمي پژوهشي / مراکز رشد و خلاقیت / مرکزرشد مکاترونیک و رباتیک شهید شفیع زاده / انتصاب دکتر حامد علی پور بنائی به عنوان ریاست دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی تبریز

انتصاب دکتر حامد علی پور بنائی به عنوان ریاست دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی تبریز

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی آذربایجان شرقی با صدور حکمی رئیس دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز را منصوب کرد.

به گزارش خبرنگار سازمان بسیج علمی،پژوهش و فناوری استان ، در متن حکم دکتر عزیز جوانپور خطاب به دکتر حامد علیپور بنائی آمده است:

با توجه به مراتب تعهد و سوابق اجرایی ارزنده جنابعالی، به موجب این حکم به عنوان «ریاست دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی تبریز» منصوب می شوید.

امید است با رعایت تقوا و بهره گیری شایسته از توانمندی های سرمایه های انسانی دانشگاه، تمامی توان و کوشش خود را مصروف حفظ مصالح و شئونات و اموال دانشگاه نمایید.

ایشان که دکتری برق – الکترونیک از دانشگاه سراسری تبریز هستند ، مدرک  کارشناسی ارشد خود را در رشته ی برق الکترونیک ، در دانشگاه سراسری گذراندند .
همچنین دکتر علیپور بنائی در مقطع کارشناسی ارشد در زمینه « طراحی و شبیه سازی ترانزیستورھای کاملا نًوری با کریستال ھای فوتونیکی» و در مقطع دکتری تخصصی « طراحی، مدلسازی و شبیه سازی دیمالت یپلکسرھای تمام نوری مبتنی بر کریستال ھای فوتونیکی برای اھداف DWDM مخابراتی» پایان نامه های خود را ارائه کردند.
وی در سال های ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۲ ، بعنوان مدیرگروه مهندسی برق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز و سپس در از سال   ۱۳۹۳  به عنوان معاون دانشکده فنی و مهندسی  ، عضو شورای آموزشی دانشگاه ، عضو شورای پژوهشی گروه مهندسی برق ، عضو شورای آموزشی گروه مهندسی برق و  عضو شورای پژوهشی دانشکده فنی و مهندسی مشغول فعالیت بودند.
ایشان هم اکنون عضو کارگروه تخصصی مرکز رشد مکاترونیک و رباتیک شهید شفیع زاده استان آذربایجان شرقی را برعهده دارند.

همچنین ببینید

دانشگاه ها با درآمد شهریه ای زنده مانده اند !

الهوردی قنبری در سال ۱۳۶۳ در یک خانواده مذهبی در تبریز متولد شد ، وی …