خانه / رویداد جریان

رویداد جریان

رویداد ملی فناورانه جریان

رویداد ملی فناورانه جریان رویداد ملی فناورانه جریان به همت معاونت علمی ، پژوهشی و فناوری سپاه عاشورا و با هدف استعداد سنجی جوانان ایده پردازی شده است . با توجه به اینکه ماموریت اصلی خانه نخبگان بسیج علمی، مسئله محوری و محصول محوری است مجموعه معاونت علمی سپاه عاشورا …

ادامه نوشته »