خانه / دسته‌بندی نشده / از اهداف مهم پارک علم وفناوری، شناسایی نیاز ها و اولویت های صنایع کشور است/زمینه پژوهش نیاز محور در کشور در حال نهادینه سازی است

از اهداف مهم پارک علم وفناوری، شناسایی نیاز ها و اولویت های صنایع کشور است/زمینه پژوهش نیاز محور در کشور در حال نهادینه سازی است

از مهمترین اهداف و فعالیت های پارک علم و فناوری در کشور شناسایی نیاز ها و اولویت های صنایع کشور و هدایت پژوهش و ایده های محققین و فناوران به سوی رفع این نیازها می باشد.

به گزارش خبرگزاری سازمان بسیج علمی استان آذربایجان شرقی، محمد علی حسين پورفیضی، ریاست پارک علم و فناوری استان آذربایجان شرقی، در گفتگو خود با خبرنگار سازمان بسیج علمی و در پاسخ به این سوال که پارک علم و فناوری چه امکانات و تسهیلاتی برای حمایت از کارهای پژوهشی مناسب فراهم می آورد تا به مرحله تجاری سازی برسند اظهار کرد: مرکز رشد واحدهاي فناور پارك علم و فناوري استان آذربایجان شرقی می کوشد تا با تأمین زیر ساخت هاي حمایتی و ارائه خدمات تخصصی، کار آفرینان داراي ایده را در شکل شرکت هاي کوچک و متوسط و هسته هاي پیش رشد مورد حمایت قرار دهد.

وی با بیان برخی از مزایایی که شرکت ها پس از استقرار در مرکز رشد پارک علم و فناوری برخوردار می شوند گفت: مزایایی از جمله خدمات مالی و اعتباري، که شامل ارائه تسهیلات لازم در قالب اعتبار خدماتی و اعتبار تحقیقاتی براي نمونه سازي محصول تا سقف 350 میلیون ریال، هزینه هاي اجراي طرح، سایر هزینه هاي پشتیبانی شرکت، معرفی شرکت هاي مستقر به موسسات مالی و سرمایه گذار براي اخذ وام و تسهیلات مورد نیاز براي تولید نیمه صنعتی و خدمات استقرار و امکانات زیرساختی می باشد.

ریاست پارک علم و فناوری استان آذربایجان شرقی در ادامه به خدمات استقرار پارک علم و فناوری پرداخت و ابراز کرد: فضاي اداري، فضاي آزمایشگاهی ( امکان استفاده از آزمایشگاه ها و کارگاه هاي نمونه سازي که براي تجاري سازي محصولات مورد نیاز شرکت ها )، امکان استفاده از سالن اجتماعات، سالن جلسات و کتابخانه، خدمات عمومی شامل تکثیر، دریافت و ارسال مرسولات پستی، مرکز تلفن، امنیت و حراست، سالن غذاخوري، حفاظت و ورود و خروج اموال، خدمات فنی و تخصصی دسترسی و امکان استفاده از خدمات آزمایشگاهی و کارگاهی مورد نیاز براي تولید نمونه محصول مورد نظر از جمله خدمات استقرار پارک علم و فناوری می باشد.‌

وی به خدمات آموزشی پارک علم و فناوری اشاره کرد و عنوان کرد: برگزاري دوره هاي آموزشی، مدیریتی بصورت ادواري، بر اساس نیازسنجی و مطابق با نیازمندی هاي شرکت هاي فناور مستقر در راستاي ارتقاي مهارت هاي مدیریت و پرسنل شرکت هاي مستقر از خدمات آموزشی  پارک علم و فناوری می باشد.

پورفیضی با بیان خدمات مشاوره ای پارک علم و فناوری تصریح کرد: ارائه خدمات مشاوره اي در زمینه هاي مختلف حقوقی، مالی، بازاریابی و علمی و فنی به شرکتها ریسک شکست طرح و کسب وکار شرکت ها را کاهش می دهد.

وی با اشاره به خدمات ارتباطی پارک علم و فناوری گفت: دسترسی به اینترنت، دسترسی به شبکه هاي مختلف تخصصی، کتابخانه، اطلاع رسانی موضوعات مخ تلف علمی و فنی به شرکت ها و مؤسسات مستقر در مرکز رشد درباره همایش ها، جشنواره ها و دیگر رخداد ها در ارتباط با فعالیت ها، اطلاع رسانی به شرکت ها و مؤسسات مستقر در پارك  علم و فناوری  براي شناسایی سازمانهاي سرمایه گذار در زمینه هاي مرتبط با فعالیت و هم افزایی با سایر شرکت هاي مستقر در مرکز رشد می باشد.

رئیس سابق دانشگاه تبریز ادامه داد: یکی از مزایاي مهم مراکز رشد و پارک هاي علم وفناوري امکان استفاده از فضاي هم افزایی موجود در این مراکز می باشد که باعث می شود شرکت هاي فناور مستقر در این مراکز از طریق به اشتراك گذاري منابع و منافع مختلف از قبیل نیروي انسانی، سخت افزاري، نرم افزاري، منابع مالی به سرعت رشد و توسعه شرکت هاي خود شتاب بیشتري بدهند.

وی خدمات پروژه یابی و بازاریابی را به عنوان یکی از مزایای پارک علم و فناوری برشمرد و افزود: خدمات تخصصی بازاریابی در قالب ارائه راهکار هاي مناسب جهت برقراري ارتباط موثر با سایر صنایع، ارائه راهکارهاي مناسب جهت ساختارسازي، کمک به بازارسازي و بازاریابی براي محصولات تولیدي شرکت هاي مستقر در مرکز رشد خدمات مالکیت فکري راهنمایی و مشاوره در خصوص ثبت اختراع داخلی و بین المللی از خدمات پروژه یابی و بازاریابی پارک علم و فناوری است.

ریاست پارک علم و فناوری استان آذربایجان شرقی در ادامه سخنان خود به سایر مزایا و خدمات پارک علم و فناوری اشاره کرد و ابراز کرد: برخورداري از تسهیلات و مزایاي قانونی در نظر گرفته شده براي پارک ها و مراکز رشد من جمله قانون حمایت از شرکت هاي دانش بنیان و تجاري سازي اختراعات، قانون مناطق آزاد تجاري و صنعتی و … ( در صورت حائز شرایط بودن ) در مواردي از قبیل معافیت مالیاتی ، معافیت تعرفه گمرکی، امکان استفاده از تسهیلات صندوق هاي مختلف نوآوري و پژوهشی از جمله خدمات و مزایای دیگر پارک‌ علم و فناوری می باشد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود و در پاسخ به این سوال خبرنگار مبنی این که چگونه  یک کار پژوهشی می تواند بر میزان اشتغال و کارآفرینی موثر باشد اظهار کرد: استراتژی و راهبرد اساسی پژوهش و فناوری بر پایه توسعه اکوسیستم نوآوری است.

پورفیضی ادامه داد:  ایجاد و تجاری سازی فناوری بر مبنای  نتایج پژوهش ها و استفاده از ایده های خلاقانه مبتنی بر دانش صورت می پذیرد و موجبات تاسیس شرکت های کوچک و متوسط را فراهم می نماید و با تشکیل این شرکت ها بستر مناسبی برا اشتغال برای جوانان و فارغ التحصیلان دانشگاه ها فراهم می شود.

وی افزود: رشد و توسعه این شرکت های کوچک و متوسط در کشور های پیشرفته در دهه های گذشته بود که بازار کار وسیعی را برای این کشور ها به وجود آورد و حتی موجب جذب نیروی کار متخصص از سایر کشور ها شد.

ریاست پارک علم و فناوری استان آذربایجان شرقی با تاکید بر این که شعار محوري برنامه های توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور،‌ توسعه مبتني بر دانايي است تصریح کرد: توليد دانش محور و انتقال آن بر عرصه فناروي از ضروريات اصلي در اجراي اين برنامه ها  مي ‌باشد.

وی خاطر نشان کرد: اين مهم و نيل به اهداف برنامه بي ‌شك نياز به يك غيرت و همت ملي داشته و نقش آفرينان عرصه مديريت بايستي اين انگيزه و همت را ايجاد نموده و زيرساخت‌ها و ابزارهاي آن را فراهم آورند.

این دكتراي تخصصي راديوبيولوژي با بیان این که پارك‌‌هاي علم و فناوري به عنوان يكي از عوامل زيرساختي و ابزاري در اين عرصه نقش بسيار مهمي را مي‌ توانند ايفا كنند گفت: حمايت از ايجاد و توسعه شركت ‌هاي كوچك و متوسط دانش محور، توسعه فني و تكنيكي، دست ‌يابي به بازار هاي هدف و تسخير و توسعه آن، تعاملات سازنده با نقش آفرينان عرصه توليد و اشتغال، كار آفريني در بخش صنعت و دانشگاه و ايفاي نقش سازنده در شبكه ‌هاي محلي و منطقه‌اي و حتي جهاني از وظايف مهمي است كه پارك‌ هاي علم و فناوري مي ‌توانند ايفا كنند.

وی از آمار پارک های علم و فناوری مستقر در سطح کشور خبر داد و عنوان کرد: هم ‌اکنون ۴۲ پارک های علم و فناوری و ۱۸۶ مرکز رشد واحد های فناور در کشور مشغول فعالیت هستند و تعداد واحد های فناور مستقر در پارک‌های علم و فناوری و مراکز رشد تا پایان شهریور ماه سال جاری ۴۷۱۶ واحد است.

پورفیضی ادامه داد: همچنین تعداد اشتغال ایجاد شده مستقیم در پارک‌های علم و فناوری و مراکز رشد تا پایان سال ۱۳۹۵، حدود ۳۰ هزار شغل بوده است.

وی تصریح کرد: شرکت های کوچک و متوسط ایجاد شده بر اساس دانش و فناوری  با ورود به بازار و فروش محصولات به شرکت ‌های بزرگ تبدیل شده و شرکت ‌های بزرگ نیز اشتغال بیشتر ایجاد می کنند و در منطقه عملکرد خودشان را گسترش دهند.

این مدرس دانشگاه با اشاره به این که مراکز رشد و پارک‌ های علم و فناوری می ‌توانند چالش ‌های پیش روی خلاقیت و نوآوری را پوشش دهند گفت: یکی از  نقش های اصلی را در تولید و اشتغال مبتنی بر علم و فناوری ایفا می نمایند که در کشور ما فرهنگ کار آفرینی و نوآفرینی به‌ خوبی جا نیافتاده است و تمرکز ما در پارک  بیشتر روی همین موضوع است.

وی در پاسخ به این سوال خبرنگار مبنی بر این که چه خلا هایی در ارتباط بین صنایع و دانشگاه ها وجود دارد و نقش پارک علم و فناوری در این زمینه چیست گفت: برای نیل به اهداف توسعه ای کشور در زمینه صنعت و اقتصاد ضروری است سه نهاد دولت، دانشگاه، صنعت به عنوان سه بازوی سیاسی، علمی و فنی کشور با هم در ارتباط نزدیک و سازنده داشته باشند.

ریاست پارک علم و فناوری استان آذربایجان شرقی ادامه داد: هریک از این نهادها، خود دارای اجزاء و عناصر خاص خود بوده که بدون داشتن روابط و تعامل درست در درون آنها قادر نخواهد بود در تعامل با دو نهاد دیگر ایفای نقش کند و در کشورهای توسعه یافته راه کارهای مختلفی برای ارتباط صنایع و دانشگاه ها و دولت در برنامه ریزی های کلان پیش بینی شده است که اعمال سیاست های تشویقی، از جمله معافیت‌ ها و تخفیف های مالیاتی برای صنایع که با دانشگاه ها مشارکت می نمایند.


وی با تاکید بر استفاده از متخصصان مجرب شاغل در صنایع تصریح کرد: استفاده از متخصصان مجرب شاغل در صنایع برای همکاری در تدریس بخش هایی از دروس دانشگاه ها، و تقویت و توسعه شرکت های علمی  و پارک های علم و فناوری به عنوان حلقه واسط سه نهاد یاد شده از عمده اقداماتی است که در این زمینه صورت می پذیرد.

پورفیضی مهمترین خلاء ارتباطی فی مابین دانشگاه و صنایع را می توان ناکار آمدی ساختار ها و قوانین و فرایند های موجود دانشگاه و صنعت به منظور توسعه تعاملات و همکاری ها دانست و ابراز کرد: فقدان جبر رقابتی میان دانشگاه ها به منظور توسعه تعامل با بخش صنعت و بالعکس و فقدان اعتماد و باور مدیران در خبرگان بخش صنعت و دولت و دانشگاه ها به یکدیگر از دیگر موانع توسعه ارتباطات می باشد. عدم انطباق غالب تحقیقات دانشگاهی با نیاز های واقعی صنعت را می توان یکی دیگر از مهمترین خلاء ها دانست.

وی تصریح کرد: البته با برنامه ریزی های صورت پذیرفته اخیر در سیاست گذاری کلان اقتصاد دانش محور در کشور موارد یاد شده مورد توجه قرار گرفته اند و توسعه فعالیت های پارک های علم و فناوری و مراکز رشد در کشور نشان ثمر دهی برنامه ریزی های عنوان شده می باشد.

رئیس سابق دانشگاه تبریز با بیان مهمترین اهداف و فعالیت های پارک علم و فناوری در سطح کشور خاطر نشان کرد: هم اکنون یکی از مهمترین اهداف و فعالیت های پارک علم و فناوری در کشور شناسایی نیاز ها و  اولویت های بخش فنی و صنایع کشور و هدایت پژوهش و ایده های محققین و فناوران به سوی رفع این نیازها می باشد.

وی افزود: بدین ترتیب زمینه پژوهش نیاز محور در کشور در حال نهادینه سازی است و با تکیه بر دانش مبتکرین و مخترعین جوان کشور و تجارب صاحبان صنایع، امید است فاصله فیمابین نهادهای دولتی، صنعتی و دانشگاهی به حداقل برسد.

لازم به ذکر است دکتر محمد حسین پورفیضی دارای دكتراي تخصصي راديوبيولوژي از دانشگاه ولز کشور انگلیس بوده و در طول سال های ۱۳۷۰ تا ۱۳۸۱ عهده دار ریاست دانشگاه تبریز بوده است و از اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۳ عهده دار ریاست پارک علم و فناوری در استان می باشد.

همچنین ببینید

دانشجو باید بداند، مسئول حفظ کدامین امانت است

16 آذرماه سال 1332، در تقویم ایران با خون سرخ دانشجویانی رنگین شده است که …