خانه / اخبار / حداقل ترین کار در حوزه کشاورزی عجین کردن پژوهش و آموزش است.

حداقل ترین کار در حوزه کشاورزی عجین کردن پژوهش و آموزش است.

رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی: حداقل ترین کار در حوزه کشاورزی عجین کردن پژوهش و آموزش است که تمام کشورهایی که در بخش صنعت کشاورزی پیشرفت هایی داشته اند از آموزش و پژوهش شروع کرده اند و یا در کشور ما دولت هایی که به این اصل توجه کرده اند در حوزه کشاورزی پیشرفت های چشمگیری راشاهد بوده ایم.

به گزارش خبرگزاری سازمان بسیج و علم و فن آوری از آذربایجان شرقی: حسن منیری فر با اشاره به وظایف  مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی در حوزه آموزش اظهار کرد: از اصلی ترین وظیفه های مرکز تحقیقات و آموزش پزشکی کشاورزی آموزش بهره برداران است.

وی ادامه داد: آموزش بخش کشاورزی حداقل بر دو بخش است که یکی از این بخش ها آموزش افراد کم سواد و یا افراد بی سواد است که آموزش این افراد به عهده معاونت ترویج مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی است اما آموزش بهره برداران با سواد به عهده مرکز تحقیقات است و با همت مسئولین این سال چند پله صعود داشته ایم و به رشد بیش از صد در صدی رسیده ایم که البته امسال کمی هم در حوزه آموزش عقب مانده ایم که اصلا قابل تحمل نیست.

رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی با بیان بخش دوم از آموزش ها گفت: بخش دوم از آموزش ها قسمت آموزش کاردانش است که در هنرستان های کشاورزی انجام میشود البته با توجه به کمبود هنرستان ها سعی داریم تعداد این هنرستان ها را به دو برابر برسانیم.

وی  با اشاره به این که حوزه آموزش کارمندی در مقاطع مختلف نیز به عهده مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی است افزود: آموزش کارمندی به صورت علمی و کاربردی است که آموزش این افراد را مرکز علمی کاربردی جهاد کشاورزی عهده دار است.

منیری فر  گفت: هدف عمده و اولویت مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی مهارت آموزی است و همه اساتید از خود مرکز تحقیقات است و نوعی با کار پیوند دارد در حالی که در بقیه جاها اساتید مدعو هستند.

وی با اشاره به نقش پر اهمیت بنیاد ترویج خاطرنشان کرد: بنیاد ترویج بسیار پر اهمیت است و همه همکاران باید در کار ترویجی به نوعی درگیر شوند و فعالیت آنها به وسیله سامانه پهنه به وسیله گزارش گیری و سایر موارد ارزیابی شود.

رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی با تاکید بر ویژگی های موجود در حوزه کشاورزی تصریح کرد: در حوزه کشاورزی ویژگی هایی وجود دارد که با هم بودن آموزش و پژوهش یکی از این موارد است و حداقل ترین کار در حوزه کشاورزی عجین کردن پژوهش و آموزش است که تمام کشورهایی که در بخش صنعت کشاورزی پیشرفت هایی داشته اند از آموزش و پژوهش شروع کرده اند و یا در کشور ما دولت هایی که به این اصل توجه کرده اند در حوزه کشاورزی پیشرفت های چشمگیری راشاهد بوده ایم.

وی با بیان اینکه همکاران فعال در این مرکز جز شاخصترین افراد در حوزه کشاورزی هستند افزود: فعالیت در این حوزه تنها با نوشتن مقاله امکان پذیر نیست و فرد باید کار خود را نشان دهد.

منیری فر با اشاره با تاثیر پژوهش بر روحیه پژوهشگران ابراز کرد: در امر پژوهش با مدیریت افراد مشکل مواجه هستید و پژوهشگران افرادی با پشتکار و تلاشگر هستند که ابزار کار و آزمایشگاه خود را دوست دارند و ما نیز آنها را در پیشبرد اهداف و طرح ها حمایت و پشتیبانی میکنیم.

همچنین ببینید

نگرش جدید به بحث توسعه فناوری از جمله ویژگی های شورای نخبگان است

به گزارش روابط عمومی سازمان بسیج علمی استان آذربایجان شرقی، دکتر علی رستمی ریاست خانه نخبگان …