خانه / اخبار / اخبار سازمان / ظهور قطب زیست فناوری کشور در تبریز

ظهور قطب زیست فناوری کشور در تبریز

کارگروه زیست فناوری سازمان بسیج علمی استان آذربایجان شرقی متشکل از ۲۰ نفر از اساتید متخصص در گرایشهای مختلف حوزه زیست فناوری و دهها نفر اساتید دیگر که بصورت غیر مستقیم با کارگروه مذکور مرتبط می باشد، فعالیت های علمی گسترده ای را به انجام می رسانند که این فعالیت ها موجب ظهور قطب زیست فناوری کشور در استان آذربایجان شرقی شده است. نمونه هایی از فعالیت ها به شرح ذیل می باشد :

۱- فعال سازی مرکز رشد زیست فناوری سازمان در دانشکده علوم طبیعی دانشگاه تبریز که سالیانه دهها عنوان پروژه و طرح و پایان نامه کارشناسی ارشد و دکترا در این مرکز اجرا و عملیاتی می شود.

 ۲- فعال سازی مرکز هدایت زیست فناوری در فضای مجازی به آدرس  Bio.Belmi.ir که به مدیریت دانش در حوزه تخصصی زیست فناوری استان پرداخته و به تدریج فعالیت خود را به شمالغرب و سپس کل کشور گسترش می دهد.

۳- استخراج اولویت ها پژوهشی حوزه زیست فناوری درگرایش های مختلف.

۴- بررسی سالیانه دهها عنوان طرح و پروژه تحقیقی و هدایت آنها و معرفی به سازمان بسیج علمی استان جهت انجام حمایتهای مالی بلاعوض و یا حمایت تجهیزاتی.

۵- تعامل و ارتباط با سازمانها و مراکز مختلف استانی و کشوری جهت حل مسائل و چالش های تخصصی و کمک به اجرای پروژه های حوزه زیست فناوری.

همچنین ببینید

نگرش جدید به بحث توسعه فناوری از جمله ویژگی های شورای نخبگان است

به گزارش روابط عمومی سازمان بسیج علمی استان آذربایجان شرقی، دکتر علی رستمی ریاست خانه نخبگان …